MILJÖMÅL/POLICY

Systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete
Cardie Bygg AB vill i största möjliga mån värna om miljön. Vårt miljö- och hållbarhetsarbete är under ständig utveckling och utvärdering, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att fortsätta välja fler och mer klimatsmarta och hållbara lösningar och att påverka vår omgivning att göra detsamma.

 

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete omfattar:

  • Hållbar energi

  • Hållbar konsumtion

  • Hållbara samarbeten

  • Hållbara transporter

  • Hantering av byggavfall och kemikalier

  • Källsortering och kompostering