KVALITETSMÅL/POLICY

Vi har som mål att erbjuda byggtjänster med hög kvalitet. Kvalitén gäller inte bara de produkter vi levererar, utan allt vi gör ska genomsyras av ett kvalitetstänk. Vi ska genom ett systematiskt arbete leverera hög kvalitet till avtalat pris och ha nöjda återkommande kunder.

Detta uppnår vi genom att:

​​

  • Tillämpa policyn för samtliga medarbetare och säkerställa efterlevnad.

  • Uppnå hög kompetens på samtlig personal för att uppnå hög kvalité på alla uppdrag vi utför.

  • Arbeta med digitala egenkontroller.

  • Byggmaterialet som ska användas förvaras på ett korrekt sätt för att inte fukt eller annat ska kunna tränga igenom och påverka materialet.

  • Säkerställa att vår personal får de förutsättningar de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

  • Alla anställda i företaget har en synlig ID06 legitimation som används i det dagliga arbetet.

  • Våra medarbetare har stor erfarenhet och är rutinerade att utföra arbete i hem och andra miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt.

  • Mäta kundnöjdhet, NKI årligen och jobba med ständiga förbättringar som gör oss till en effektiv , kunnig och ansvarsfull leverantör och partner.

  • Vi använder digital tidsregistrering som är kopplad till varje specifikt uppdrag med unikt projektnummer för att kunna följa all tid och det material som registreras på projekten. Tidsregistreringen är även kopplad direkt till vårt ekonomisystem.

  • Vi har kontinuerlig uppföljning av kvalitén för att säkerställa att vi lever upp till våra kvalitetsmål. Vi utför även större kontroller årligen.