KVALITETSMÅL/POLICY

Systematiskt kvalitetsledningsarbete
Cardie Bygg AB arbetar systematiskt med kvalitetsledning för att säkerställa god kvalitet och gott utförande gentemot kunder och leverantörer. Vi arbetar systematiskt för att alla projekt vi utför ska hålla en hög, god och jämn kvalitet.

När en anlitar Cardie Bygg ska en vara säker på att arbetet håller en god kvalitet.

 

I vårt systematiska kvalitetsledningsarbete utgår vi från följande fem frågeställningar: 

 • Vad ska göras/mål?

 • Hur ska det göras/åtgärder?

 • Vem ska vara ansvarig?

 • När ska det vara klart?

 • Varför ska det göras/syfte?


I kvalitetsledningsarbetet ingår:

 • Kundnöjdhet

 • Kompetens

 • System för kvalitetsledning

 • Tydlighet

 • Krav på underleverantörer

 • Kontroll och egenkontroll