KVALITET - MILJÖ - ARBETSMILJÖ


KMA-frågorna, kvalitet, miljö och arbetsmiljö är oerhört viktiga för oss. Vi har med anledning av detta upprättat ett så kallat KMA-dokument med mål och riktlinjer för att förtydliga vad som avses och hur vi ska leva upp till målen. Läs mer under flikarna i menyn.

 

Cardie Bygg är ett företag med ett modernt sätt tänka, inte minst miljömässigt. Vi vill att alla vår byggtjänster ska vara utförda med hög kvalitet av personal som trivs och mår gott på arbetet. 

INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN


Hur vi hanterar personuppgifter:

Cardie Bygg AB informerar här om hur vi använder och kommer använda information om er som kunder. Med personuppgifter avses de uppgifter som sparas gällande befintliga och nya kunder. Dessa uppgifter innefattar organisations- och personnummer, adress, mailadress och telefonnummer.

Vad personuppgifterna används till:


Underlag för bokföring

Skapa ett betalningsunderlag efter utfört uppdrag. Dessa uppgifter krävs enligt bokföringslagen för att knyta samman köp av våra tjänster.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Kommunikation med er som kund

Såväl telefonnummer som e-postadress kan också användas för att kommunicera information om pågående arbeten, skicka offerter och fakturor, påminnelser om betalning.

Rättslig grund: Intresseavvägning

 

Marknadsföring

Cardie Bygg kommer aldrig att använda personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Vilka vi lämnar personuppgifter till

Skatteverket behöver dessa uppgifter då vi ansöker om rot till dig som privatkund.

 

Hur länge vi sparar personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge det finns ett dokumenterat syfte för detta med hänvisning till bokföringslagen samt de garantiåtaganden vi har.

 

Hur skyddas personuppgifterna

 Cardie Bygg AB har tredjepartsavtal med leverantörer som garanterar att den informationen som vi lagrar på deras servrar uppfyller de säkerhetskrav som krävs. De leverantörer som vi anlitar, använder sig av SSL och kryptering av lösenord för att behandla och kommunicera känslig information så som personuppgifter på ett säkert sätt.