FÖRSÄKRINGSSKADOR

Ibland är olyckan framme!

Vi åtar oss att hjälpa till att återställa och reparera skador på fastigheter.

I samarbete med fastighetsförvaltare och hyresgäster planerar, samordnar och organiserar vi allt arbete. Vi har kontakt med eventuella underentreprenörer och ser till att de olika hantverkskompetenserna finns på plats under olika delar i projektet.

Du anmäler skada och har kontakt med försäkringsbolaget, 

vi tar hand om resten!

 

Varmt välkommen att höra av dig!