BYGGSERVICE

Vi bygger om när något behöver fräschas upp, vi fixar och reparerar när saker slits eller går sönder. Oavsett om det avser en enskild bostad, en hel bostadsrättsförening, företagslokaler, verkstäder eller annat, så tar vi hand om byggservicen.

Vi anpassar, planerar, samordnar och organiserar allt arbete. Vi har kontakt med eventuella underentreprenörer och ser till att de olika hantverkskompetenserna finns på plats under olika delar i projektet.

Du har en kontakt, vi tar hand om resten!

 

Varmt välkommen att höra av dig!