VÄLKOMMEN TILL 

CARDIE BYGG

VÅRA TJÄNSTER

BYGGSERVICE

Vi utför alla typer av byggnads- och serviceuppdrag.

Teckna serviceavtal? Hör av dig!

ENTREPRENADER

Vi  utför alla typer av entreprenader, anpassade efter olika specifika behov. 

FÖRSÄKRINGSSKADOR

Vi gör alla typer av försäkringsuppdrag. Kontakta oss för mer information.

SKYDDRUM

Vi är certifierade skyddsrumsleverantörer  inom Örebro län med omnejd.

Cardie Bygg AB grundades 2016 och har sedan dess gått från 2 till 16 anställda. Cardie Bygg är idag en självklar aktör på byggmarknaden och har stadigt ökat i omsättning. 2020 beräknar företaget att omsätta ca. 45 miljoner kronor, vilket är en ökning på ca. 10 miljoner jmf. med föregående år. 

 

I september 2020 köpte VD:n och ägaren Torbjörn Löfström alla aktier i bolaget och är därmed ensam ägare till Cardie Bygg AB.

Cardie Bygg AB är ett byggbolag med moderna tankar och ett stort kundfokus. Med lång erfarenhet från byggmarknaden och samlade kunskaper är vårt mål att erbjuda dig byggtjänster utförda med hög kvalitet och med ett gott bemötande!

DET ÄR VI SOM ÄR CARDIE BYGG

electronics-1851218_1920.jpg

TORBJÖRN LÖFSTRÖM

VD OCH ÄGARE

019-500 21 22

JOAKIM SÖDERÉN

PAPPALEDIG
ARBETLEDARE

019-500 21 23

SOFIA LINDH

KALKYLATOR/
ARBETLEDARE

019-500 21 34

ZENONAS
GINTVAINIS

SNICKARE/BITR.ARB.LED

019-500 21 30

KANGNI ELOM ATTIVI

ARBETSLEDARE/

KALKYLATOR

019-500 21 21

JESSE

ERKENBY

SNICKARE

019-500 21 20

ANDREAS

SILVARÖ

SNICKARE

019-500 21 20

DENNIS

SVENSSON

SNICKARE

019-500 21 25

FREDRIK

GUNNARSSON

SNICKARE

019-500 21 31

DANIEL

SEDIGH

SNICKARE

019-500 21 24

VICTOR

MÅNSSON
SNICKARE

019-500 21 35

GABI

FARAJ

SNICKARE

019-500 21 20

DANIEL
 

SNICKARE

019-500 21 26

PATRIK

ENGLUND

SNICKARE

019-500 21 27

RASMUS

SNICKARE

019-500 21 20

GABRIEL

JOELSSON

SNICKARE

019-500 21 29

ÄR DU VÅR NÄSTA SNICKARE?

Välkommen att skicka din ansökan till:

jobba@cardiebygg.se

CARDIE BYGG AB
Org.nr: 559054-5470

 

Öppettider: 

Måndag - fredag kl. 07.00-16.00

Adress:

Argongatan 91A

703 74 Örebro

 

E-post:

info@cardiebygg.se

Telefon:

019-500 21 20

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

KVALITET/MILJÖ/ARBETSMILJÖ

KVALITETSMÅL/POLICY


Kvalité gäller inte bara de produkter vi levererar, för oss ska allt vi gör genomsyras av kvalitetstänk. Vi skall genom ett systematiskt arbete leverera hög kvalitet till avtalat pris och ha nöjda återkommande kunder.

Detta uppnår vi genom att:

​​

 • Tillämpa policyn för samtliga medarbetare och säkerställa efterlevnad.

 • Uppnå hög kompetens på samtlig personal för att uppnå hög kvalité på alla uppdrag vi utför.

 • Arbeta med digitala egenkontroller.

 • Byggmaterialet som ska användas förvaras på ett korrekt sätt för att inte fukt eller annat ska kunna tränga igenom och påverka materialet.

 • Säkerställa att vår personal får de förutsättningar de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

 • Alla anställda i företaget har en synlig ID06 legitimation som används i det dagliga arbetet.

 • Våra medarbetare har stor erfarenhet och är rutinerade att utföra arbete i hem och andra miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt.

 • Mäta kundnöjdhet, NKI årligen och jobba med ständiga förbättringar som gör oss till en effektiv , kunnig och ansvarsfull leverantör och partner.

 • Vi använder digital tidsregistrering som är kopplad till varje specifikt uppdrag med unikt projektnummer för att kunna följa all tid och det material som registreras på projekten. Tidsregistreringen är även kopplad direkt till vårt ekonomisystem.

 • Vi har kontinuerlig uppföljning av kvalitén för att säkerställa att vi lever upp till våra kvalitetsmål. Vi utför även större kontroller årligen.

MILJÖMÅL/POLICY

Miljöfrågan är det som kommer ha störst påverkan på vår planet i framtiden. Här måste vi som är i byggbranschen ta ett stort ansvar för att minimera vår påverkan. Cardie Bygg har som mål att arbeta för att minimera miljöpåverkan så långt det är möjligt. Företagets servicebilar kan köras på HVO 100 som är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel och tjänstebilarna uppfyller Euro 6. Vår verksamhet skall präglas av omtanke om miljön.

​​

 • Vi ska​ uppfylla beställarens krav och i största mån bidra till ett hållbart klimat.

 • Vi anpassar våra inköp så långt det är möjligt, till mer miljövänliga material och produkter.

 • På arbetsplatser ska i största möjliga mån, miljöpåverkande avfall identifieras och källsorteras för antingen deponi eller återvinning .

 • Vi väljer att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet då det finns.

 •  Våra fordon ska framföras så att de har så lite miljöpåverkan som möjligt.

 •  Vi undviker tomgångskörning. Vi är noga med att följa gällande föreskrifter i de områden som vi befinner oss i.

 • Vår personal ska vara välinformerade i miljöfrågor och arbete utifrån minimal miljöpåverkan.

 • Vi har årlig uppföljning för att fastställa att säkerställa att vi klarar våra miljömål. 

     

ARBETSMILJÖMÅL/POLICY

 

Alla våra anställda ska ha den kunskap som krävs för att kunna utföra sitt arbete och vi alla ska beakta arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet. Detta uppnår vi genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och alltid försöka ligga lite före.

 • Vid nyanställning informerar vi om vår arbetsmiljöpolicy och våra rutiner för att den nyanställde snabbt skall bli delaktig i företaget och känna trivsel och trygghet.

 • Arbetsmiljöarbetet ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

 • Det dagliga arbetet ska följa gällande arbetsmiljölagstiftning.

 • Den anställde ska ges möjligheter till variation i arbetet.

 • Det skall vara balans mellan arbetsliv och fritid.

 • Snabba och tidiga åtgärder ska vidtas då det uppstår brister/problem i arbetsmiljön.

 • Alkohol och droger hör inte hemma på våra arbetsplatser. Detta gäller även mediciner som påverkar omdömet, dessa jämställs med droger. 

            

INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN


Hur vi hanterar personuppgifter:

Cardie Bygg AB informerar här om hur vi använder och kommer använda information om er som kunder. Med personuppgifter avses de uppgifter som sparas gällande befintliga och nya kunder. Dessa uppgifter innefattar organisations-/ personnummer, adress, mailadress och telefonnummer.

Vad personuppgifterna används till:


Underlag för bokföring

Skapa ett betalningsunderlag efter utfört uppdrag. Dessa uppgifter krävs enligt bokföringslagen för att knyta samman köp av våra tjänster.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Kommunikation med er som kund

Såväl telefonnummer som e-postadress kan också användas för att kommunicera information om pågående arbeten, skicka offerter och fakturor, påminnelser om betalning.

Rättslig grund: Intresseavvägning

 

Marknadsföring

Cardie Bygg kommer aldrig att använda personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Vilka vi lämnar personuppgifter till

Skatteverket behöver dessa uppgifter då vi ansöker om rot till dig som privatkund.

 

Hur länge vi sparar personuppgifter

Personuppgifterna sparas så länge det finns ett dokumenterat syfte för detta med hänvisning till bokföringslagen samt de garantiåtaganden vi har.

 

Hur skyddas personuppgifterna

 Cardie Bygg AB har tredjepartsavtal med leverantörer som garanterar att den informationen som vi lagrar på deras servrar uppfyller de säkerhetskrav som krävs. De leverantörer som vi anlitar, använder sig av SSL och kryptering av lösenord för att behandla och kommunicera känslig information så som personuppgifter på ett säkert sätt.